Hydroizolacje

Isolan Baudicht. Ekologiczna masa izolacyjna.

Czarna, wodorozcieńczalna masa izolacyjna z wypełniaczami na bazie bitumu z elastycznym tworzywem sztucznym, bez rozpuszczalników. Po przeschnięciu uzyskuje się wytrzymałą, plastyczno-elastyczną, wodoodporną warstwę izolacyjną, która przekrywa pęknięcia włoskowate.
Jako materiał izolacyjny w postaci pasty do wykonywania okładzin izolacyjnych zgodnie z ÖNORM B 2209 względnie jako urabialna na zimno masa szpachlowa na bazie bitumu do uszczelniania budowli w następujących przypadkach obciążeń według DIN 18195:
- wilgotność gruntowa,
- nienapierająca woda na powierzchniach stropów i w pomieszczeniach wilgotnych,
- powłoka blokująca podciąganie kapilarne.
Do izolowania od zewnątrz murów piwnicznych, zagłębionych w gruncie zbiorników betonowych, studni, basenów betonowych, szybów; do izolacji przeciwwilgociowej komór do suszenia drewna. Do przyklejania płyt izolacyjnych z polistyrenu, pianki PUR i in. Płyty izolacyjne powyżej poziomu gruntu należy dodatkowo zamocować na kołki. Nie stosować w przypadku ciągłego oddziaływania napierającej wody. Nie nadaje się do bezpośredniego styku z woda pitną. Nie nadaje się do stosowania przy ciągłym obciążeniu wodą w zanurzeniu. W przypadku okresowego spiętrzania się wody stosować ISOLAN KELLERDICHT 2K. Do wykonywania powłok na komorach do suszenia drewna

  • 1-składnikowa
  • ekologiczna masa izolacyjna o łagodnym zapachu
  • dobra odporność na wpływy atmosferyczne
  • do stosowania także na podłożach o wilgotności budowlanej
  • szybko przesycha nawet przy +5 st C

Isolan Kellerdicht 2-K. Dwuskładnikowa grubowarstwowa powłoka bitumiczna.

Elastyczna, dwuskładnikowa grubowarstwowa powłoka bitumiczna ulepszona tworzywem sztucznym, bez rozpuszczalników, przekrywająca pęknięcia za pomocą proszku o wiązaniu hydraulicznym, do bezpiecznego uszczelniania budowli.
Nadający się do szpachlowania materiał izolacyjny do wykonywania uszczelnień zgodnie z ÖNORM B 2209 względnie z DIN 18195 w celu uszczelniania budowli przeciwko podciąganej wilgoci gruntowej (woda kapilarna) i niespiętrzonej wodzie infiltracyjnej oraz okresowo spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej (DIN 18195) częś Na powierzchnie pionowe i poziome. Ponadto do przyklejania płyt izolacji cieplnej na bazie polistyrenu, poliuretanu i szkła piankowego. Do piwnic w obiektach mieszkalnych i komercyjnych, garaży podziemnych i ścian oporowych. Nie nadaje się do stosowania do uszczelnień dachów płaskich i zbiorników ani w przypadku parcia wody od strony podłoża

Powłoka ISOLAN KELLERDICHT 2K jest przeznaczona do stosowania na zimno i wykazuje dobrą przyczepność do betonu, tynku, włókno-cementu i gazobetonu, także na lekko wilgotnym podłożu, oraz dobrą stabilność. Daje izolacje plastyczno - elastyczne, przekrywające pęknięcia włoskowate, o dobrej odpornoś ci na wodę kapilarną i spiętrzającą się wilgoć; zgodna z normami ÖNORM B 2209 i DIN 18195.

Isolan Styrodicht. Grubowarstwowa powłoka bitumiczna.

Elastyczna, 1-składnikowa grubowarstwowa powłoka bitumiczna z wypełnieniem polistyrenowym, ulepszona tworzywem sztucznym, bez rozpuszczalników, przekrywająca pęknięcia, do bezpiecznego uszczelniania budowli.
Jako nadający się do nakładania szpachlą i natryskiem materiał izolacyjny do wykonywania uszczelnień zgodnie z ÖNORM B 2209 względnie z DIN 18195 w celu uszczelnienia budowli przeciwko podciąganej wilgoci gruntowej (woda kapilarna) i niepiętrzącej się wodzieinfiltracyjnej. Do powierzchni pionowych i poziomych. Do piwnic w obiektach mieszkalnych i komercyjnych, garaży podziemnych i ścian oporowych. Nie nadaje się do stosowania do uszczelnień dachów płaskich i wewnętrznej izolacji zbiorników ani w przypadku parcia wody od strony podłoża.
Stwardniała powłoka ISOLAN STYRODICHT jest odporna na wodę, sole obojętne, rozcieńczone ługi i kwasy humusowe. Nie jest odporna na kwasy, oleje, rozpuszczalniki.

Powłoka ISOLAN STYRODICHT jest przeznaczona do stosowania na zimno i wykazuje dobrą przyczepność do betonu, tynku, cementu włóknistego i gazobetonu, także na lekko wilgotnym podłożu, oraz dobrą stabilność. Daje przekrywające pęknięcia izolacje plastyczno- elastyczne o dobrej odporności na wodę kapilarną i spiętrzającą się wilgoć; zgodna z normami ÖNORM B 2209 i DIN 18195.