Profesjonalny system tynków renowacyjnych WTA

RENOWACYJNE WTA

Obiekty zabytkowe to budowle o ponadprzeciętnych walorach architektonicznych i historycznych, będące swoistym świadectwem istnienia naszych przodków. Konserwacja i renowacja historycznej substancji budowlanej jest specjalistyczną dziedziną, wymagającą obszernej wiedzy z zakresu architektury, historii sztuki, kultury, ale również nauk technicznych czy najnowszych technologii. Głównym celem działań konserwatorskich jest utrzymanie budowli zabytkowej w jej pierwotnym kształcie przez jak najdłuższy czas. Jednak do przeprowadzenia prac restauracyjnych, poza fachową wiedzą, niezbędne są profesjonalne produkty, spełniające wysokie normy i gwarantujące doskonały efekt renowacyjny.

 

Tynki stosowane w konserwacji dzielą się na zwykłe (np. wapienne) i WTA1. Tynki renowacyjne WTA, nazywane również tynkami szerokoporowymi, solochłonnymi, kompresowymi lub wręcz traconymi, są polecane i stosowane głównie na zawilgocone i zasolone mury. Zawilgocenie murów, powstałe w wyniku braku izolacji, długich lat eksploatacji, awarii wodociągowych lub powodzi, zawsze prowadzi do pojawienia się soli. I to właśnie one, a nie, jak się powszechnie uważa, wilgoć, niszczą powłoki malarskie, tynki i mury. Sole, a precyzyjnie mówiąc – związki soli, występują we wszystkich materiałach budowlanych.

W stanie suchym są nieszkodliwe, jednak gdy na skutek zwiększonego zawilgocenia ulegną rozpuszczeniu – zaczynają migrować, czyli przemieszczać się wraz z wodą ku powierzchni, na której mogą odparować. Dodatkowo, podczas wysychania następuje proces krystalizacji, w efekcie którego produkty wielokrotnie zwiększają swoją objętość, przez co mechanicznie niszczą powłoki malarskie i tynkarskie.

  • Stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych (w tym tynków gipsowych) na starych, często zawilgoconych, murach nie daje właściwych efektów końcowych i najczęściej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia kolejnego remontu.

W takich przypadkach nie pomagają nawet wysokie nakłady na dodatkową izolację czy osuszenie obiektu, gdyż mury nadal pozostają zawilgocone. Opisane powyżej przypadki stały się istotnym impulsem do wprowadzenia regulacji i standaryzacji pojęcia tynku renowacyjnego.
Ostatecznie niemiecka organizacja wydała instrukcję oznaczoną numerem WTA-2-2-91, w której określono szczegółowe wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynków renowacyjnych. Zgodnie z regulacją, tynk renowacyjny WTA bezwzględnie musi wykazywać następujące właściwości:

Co więcej, regulacje WTA bardzo precyzyjnie określają zalecenia w przypadku stosowania tynków renowacyjnych. Kluczowe znaczenie mają prace przygotowawcze, podczas których wykonuje się niezbędne badania laboratoryjne, pozwalające na dokładną ocenę podłoża i dobór odpowiedniej technologii. Jest to najważniejszy etap prac, od którego zależy powodzenie dalszej renowacji.

System tynków renowacyjnych Caparol

Tynki renowacyjne Caparol z dodatkiem trasu

Caparol Polska przykłada szczególną wagę, by proces ten przebiegał w sposób kompleksowy, skrupulatny i zgodny z wytycznymi WTA. Dobór właściwej technologii możemy podzielić na następujące etapy:

Badanie zasolenia

Instrukcja WTA 2-2-91 wyraźnie określa zakres stosowania tynków renowacyjnych w zależności od stopnia zasolenia obiektu. Dobór odpowiednich grubości tynków jest bowiem uzależniony od wielu czynników, m.in. od rodzaju soli (chlorki, siarczki, azotany) czy od zawartości tych soli. Określenie zasolenia ma kluczowe znaczenia dla całego późniejszego procesu renowacyjnego.

Dobór technologii

Badając zasolenie podłoża, Caparol Polska korzysta z własnego laboratorium. Dysponując wynikami przeprowadzonej ekspertyzy, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie określić ilość niezbędnych warstw, ich grubość oraz sposób aplikacji systemu tynków WTA na konkretnym obiekcie.

Wykonawstwo

Na podstawie przeprowadzonych badań możemy określić właściwą technologię renowacyjną. Jednak, aby uzyskać oczekiwany efekt końcowy, niezbędne jest profesjonalne wykonawstwo. I tu po raz kolejny wiele zależy od fachowego wsparcia, udzielanego przez producenta materiałów budowlanych. Caparol Polska, jako świadomy producent, dokłada szczególnych starań, by swoim klientom oferować kompleksowe i profesjonalne doradztwo techniczne. Nasi eksperci udzielają fachowej porady na każdym etapie wykonawczym.

Dzięki temu każda realizacja to profesjonalnie przeprowadzony, kompleksowy proces renowacyjny, dający gwarancję znakomitego efektu końcowego.