Tynki strukturalne, dekoracyjne

MINERALNE LEKKIE

Tynk mineralny-lekki, modyfikowany, nowej generacji, na zaprawie wapienno-cementowej, o fakturze kornika lub baranka. Uziarnienie od 1,5 do 3 mm.

Tynki mineralne-lekkie, dostarczane w stanie suchym, gotowe do użycia po zarobieniu wodą, dekoracyjne, o fakturze kornika lub baranka. Stosowane jako wierzchnia warstwa w systemach ociepleń / na: Capatect 100, Capatect Mineral, Surowym betonie starych tynkach mineralnych,tynkach podkładowych grupy PII i PIII.
Składnik krajowych systemów ociepleń posiadających krajowe Aprobaty Techniczne: Capatect 100 Capatect Mineral.
Tynków Capatect MLP R i K nie należy stosować na powierzchniach z wykwitami solnymi, jak również na podłożach z tworzyw sztucznych lub drewna.

  • niepalny w systemie Capatect CLASSIC A i Capatect 100 z płytami z wełny mineralnej
  • NRO w systemie Capatect Mineral z płytami termoizolacyjnymi ze styropianu
  • wysoce przepuszczalne dla pary wodnej
  • łatwe w obróbce dzięki dodatkowi lekkich wypełniaczy
  • bardzo wydajne dzięki bardzo niskim wartościom zużycia i łatwej obróbce
  • przyjazne dla środowiska
  • spoiwo: cement biały i białe wapno hydratyzowane z niewielką ilością dodatków organicznych
  • dodatek substancji uszlachetniających w celu hydrofobizacji oraz ułatwienia obróbki i poprawy przyczepnościTynk mineralny o grubym uziarnieniu do 4,0 mm stosowany jako wyprawa końcowa w systemach ociepleń i przy renowacji tynków.