OPTYMALNA OCHRONA ELEWACJI PRZED ZAWILGOCENIEM I ROZWOJEM MIKROORGANIZMÓW

Czyste Fasady – Caparol Clean Concept

Kompleksowe rozwiązanie o niespotykanej odporności na zabrudzenia

Nowe farby elewacyjne firmy Caparol dzięki trójwymiarowej strukturze nanosieci kwarcowych (NQG) zapewniają wyjątkową twardość niemal całkowicie eliminując termoplastyczne właściwości spoiwa. Nowoczesna technologia znacznie ogranicza podatność elewacji na zabrudzenia poprzez zmniejszenie przyczepności cząsteczek zanieczyszczeń, drobnego pyłu i mikroorganizmów.

ThermoSan - nowoczesna, niepodatna na zabrudzenia, silikonowa farba fasadowa (NQG).
Nano-Quarz-Gitter z nano-cząsteczkami kwarcu.
Optymalna ochrona elewacji przed zawilgoceniem i rozwojem mikroorganizmów - rozwój technologii Caparol-Clean-Concept.

Mechanizmy brudzenia się fasad badane są od wielu lat. Wyniki tych badań i obserwacji stanowiły podstawę do opracowania koncepcji jakościowej systemów elewacyjnych bardziej odpornych na zabrudzenia.

Przez ocenę wielu przeprowadzonych testów i specjalnie dokładny dobór surowców produkty silikonowe z linii Caparol Clean Concept zostały specjalnie na nowo sformułowane i uzyskały specjalne, nowe właściwości: unikalne połączenie zjawisk fotokatalizy [rozkładu skupisk zanieczyszczeń organicznych z udziałem dwutlenku tytanu (białego pigmentu) uaktywnianego światłem słonecznym], nano technologii [tworzenie struktury materiału na poziomie nanometrycznym (od 10 do 100 nanometrów), czyli na poziomie pojedynczych cząsteczek] oraz kapilarnej hydrofobowości zmniejszającej chłonność wody.

Światło słoneczne aktywuje nano technologicznie optymalizowane pigmenty powodując oderwanie zanieczyszczeń od podłoża, które dają się łatwo usunąć wiatrem i deszczem. Precyzyjne dozowanie pigmentów zapewnia uzyskanie efektu oczyszczania bez niszczenia spoiwa farb. Hydrofobowość uniemożliwia wnikanie cząsteczek brudu w podłoże, umożliwiając łatwe spłukanie powierzchni. Wysoka paro przepuszczalność powłoki została jednak zachowana. Zastosowanie spoiw silikonowych eliminuje efekt termoplastyczności, czyli lepkości powłoki po nagrzaniu i trwałego przyklejania cząsteczek kurzu oraz efekt hydroplastyczności, czyli pęcznienia powłoki przy długotrwałym zawilgoceniu i wchłaniania zabrudzeń podczas wysychania i kurczenia się powłoki.

Powyższe modyfikacje receptur spowodowały znaczną redukcję tempa brudzenia się powłok wykonanych z farb silikonowych ThermoSan i AmphiSilanPlus . Ponadto powłoki z tych farb mają bardziej żywą kolorystykę i mają hydrofobowe kapilary w całej grubości powłoki.

rozwiązania systemowe caparol kłodzko dortex