Farby szlamujące rysy

FARBY ELEWACYJNE

Elastyczna, silikonowa farba fasadowa do zarysowanych tynków.

Szlamująca rysy dobrze dyfuzyjna farba fasadowa do tynków z powierzchniowymi drobnymi rysami włoskowatymi. W połączeniu ze środkiem FibroSil także na rysy w całej grubości warstwy tynków. Farba jest przeznaczona do stosowania na tynkach cementowo - wapiennych i cementowych, betonie,nieuszkodzonych plastyczno-elastycznych powłokach, nośnych starych powłokach malarskich i systemach ociepleń.

 • wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym zapachu
 • odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
 • łatwa w obróbce
 • mineralny wygląd powierzchni
 • bezrozpuszczanikowa
 • elastyczna w niskich temperaturach
 • wysoce przyczepna
 • kryjąca rysy
 • odporna na zasady, nie zmydla się
 • niepodatna na porastanie algami i grzybami


Materiał gruntujący, wzmocniony włóknami, do powlekania pęknięć i egalizacji faktury tynku. Do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Możliwość obróbki w połączeniu z emulsyjnymi farbami dyspersyjnymi i emulsyjnymi farbami silikonowymi.

FibroSil jest materiałem służącym do wykonywania powłok szlamujących pęknięcia. Przeznaczony jest do pokrywania powierzchni tynków i starych, nośnych powłok dyspersyjnych. FibroSil można łączyć z farbami dyspersyjnymi, np. Muresko-plus lub farbami silikonowymi, jak AmphiSilan lub ThermoSan.
Wewnątrz FibroSil można stosować jako materiał do nadawania delikatnej faktury powierzchni w połączeniu ze wszystkimi farbami wewnętrznymi. Doskonałe efekty można uzyskać w połączeniu z produktami Deco-Lasur matt lub Deco-Lasur glänzend.

 • szlamujący rysy
 • egalizujący podłoże
 • zwiększający przyczepność na gładkich podłożach
 • łatwy w nakładaniu
 • wodorozcieńczalny o słabym zapachu


Wypełniająca farba na bazie krzemianów do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.

Do wykonywania, wypełniających, egalizujących powłok wewnętrznych i zewnętrznych. Doskonała jako mostek szczepny na powierzchniach gładkich, zwartych a także starych matowych powłokach dyspersyjnych przed nałożeniem kolejnej powłoki z farby dyspersyjno-silikatowej.

 • odporna na praktycznie każde warunki atmosferyczne
 • przepuszczalna dla CO2
 • dobrze kryjąca
 • szlamująca drobne rysy i ubytki
 • egalizująca fakturę podłoża
 • bardzo dobrze przyczepna na podłożach mineralnych oraz starych matowych powłokach dyspersyjnych


Warstwa podkładowa oraz dekoracyjna pod techniki lazerunkowe.

Kwarcowy, na bazie krzemianów środek podkładowy i materiał do wykonywania warstw wierzchnich, szlamujących rysy. 
Do wykonywania dobrze wypełniających, wyrównujących fakturę i szlamujących rysy w podłożu powłok wewnętrznych i zewnętrznych. Materiał można stosować jako warstwę gruntującą, podkładową i wierzchnią.
Szczególnie polecany jako warstwa szczepna na gładkich i zwartych podłożach lub powierzchniach po wyługowaniu starych powłok, jako warstwa gruntująca pod powłoki krzemianowe jak również do uzupełniania drobnych ubytków i szlamowania rys w tynkach przed nakładaniem powłok z farb i tynków krzemianowych.
Wewnątrz może być stosowany także jako nadająca delikatną fakturę warstwa pośrednia przed nałożeniem lazury. Sylitol-Minera można stosować jako warstwa ochronna na płytach ściennych zbetonu komórkowego. Spełnia wymagania producentów betonu komórkowego.

 • nie zawiera środków konserwujących, rozpuszczalników, zmiękczaczy
 • odporna na warunki atmosferyczne
 • szlamuje drobne rysy i ubytki
 • posiada właściwości sorpcyjne
 • przepuszczalny dla CO2
 • dobrze przyczepny do podłoży mineralnych poprzez krzemianowanie
 • posiada właściwości szczepne na gładkich, zwartych podłożach
 • przyjazny dla środowiska
 • niepalny, A2 według DIN 4102
 • nie zawiera składników powodujących „fogging” - „łapanie” kurzu z powietrza


Gotowa do użycia powłoka szlamująca na bazie zdyspergowanego białego wapna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Wypełniająca powłoka szlamująca do rys skurczowych oraz do mineralnych podłoży, specjalnie przygotowana dla potrzeb prac konserwatorskich. Szczególnie zalecana do tynków z dużą zawartością wapna a także do renowacji chłonnych, starych powłok mineralnych. W połączeniu z Histolith Schlämmquarz może być zastosowana jako materiał do szpachlowania podłoża.

 • dobrze wypełniająca
 • odporna na warunki atmosferyczne
 • zawiera światłotrwałe pigmenty
 • przepuszczalna dla pary wodnej wartość sd = 0,03 m
 • nie hydrofobowa
 • nie tworzy napięć w powłoce


Farba silikonowa, wypełniająca, do stosowania jako warstwa pośrednia lub wierzchnia.

Wypełniająca farba elewacyjna na tynki, nośne matowe farby silikatowe i dyspersyjne, nieuszkodzone BSO (bezspoinowy system ociepleń) oraz do optycznej egalizacji nierównomiernie zatartych tynków mineralnych oraz powierzchni w miejscach napraw lub uzupełnień tynków w systemie AmphiSilan.Dobrze nadaje się do szlamowania drobnych rys na powierzchni tynków.
Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowa, nie tworzy błony, mikroporowata,wysoce przepuszczalna dla pary wodnej i CO2, o niskich naprężeniach.Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM

 • odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
 • hydrofobowa
 • nie tworzy błony
 • mikroporowata
 • wysoce przepuszczalna dla pary wodnej i CO2
 • o niskich naprężeniach
 • spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM