Kleje i masy szpachlowe


Masa klejowa, dostarczana w postaci suchej zaprawy mineralnej. Służy do mocowania materiałów termoizolacyjnych ze styropianu. Stanowi składnik  systemów ociepleń  CAPATECT.

Zaprawa mineralna do mocowania płyt styropianowych w Bezspoinowych Systemach Ociepleń. Składnik systemów ociepleń posiadających krajowe aprobaty techniczne: Capatect CLASSIC B; Capatect Mineral; Capatect Silikat; Capatect KD System 600.

 • NRO w obrębie systemów ociepleń z płytami ze styropianu: Capatect CLASSIC B, CAPATECT MINERAL, CAPATECT SI SILIKAT, CAPATECT KD SYSTEM 600
 • odporna na czynniki atmosferyczne, hydrofobowa
 • wysoce przepuszczalna dla pary wodnej
 • długi czas gotowości do obróbki
 • dobra przyczepność do wszystkich podłoży mineralnych oraz materiału termoizolacyjnego
 • przyjazna dla środowiska
 • spoiwo mineralne z dodatkami uplastyczniającymi
 • wyważona kombinacja wypełniaczy kwarcowych i wapiennych
 • zawiera dodatki polepszające hydrofobowość, urabialność i przyczepność

Sucha zaprawa mineralna przeznaczona do mocowania płyt ocieplających z wełny mineralnej i styropianu oraz do wykonywania warstw zbrojonych siatką z włókna szklanego. Biała lub szara.

Zaprawa mineralna do mocowania materiałów termoizolacyjnych i wykonywania warstw zbrojonych siatką z włókna szklanego.
Składnik systemów ociepleń posiadających krajowe aprobaty techniczne: Capatect CLASSI A i B; Capatect 100; Capatect Mineral; Capatect Silikat; Capatect KD System 600. Także jako szpachla fasadowa do naprawy uszkodzonych lub niepoprawnie optycznie wyglądających wypraw tynkarskich przed nałożeniem nowej, szlachetnej wyprawy wierzchniej.

 • niepalna w obrębie systemu z płytami lub lamelami z wełny mineralnej Capatect CLASSIC A oraz Capatect 100
 • NRO w obrębie systemów z płytami ocieplającymi ze styropianu: Capatect CLASSIC B, Capatect Mineral, Capatect SI Silikat, Capatect KD System 600
 • odporna na czynniki atmosferyczne, hydrofobowa wg DIN 18 550
 • wysoce przepuszczalna dla pary wodnej
 • długi czas gotowości do obróbki
 • stateczna konsystencja (nie spływa)
 • ekologiczna
 • optymalny dobór ziarna
 • spoiwo mineralne z dodatkami uplastyczniającymi
 • zawiera wyważoną kombinacja wypełniaczy kwarcowych i kalcytowych oraz dodatek czysto mineralnych składników lekkich
 • zawiera dodatki uszlachetniające w celu zwiększenia hydrofobizacji oraz ułatwienia obróbki i poprawy przyczepności do problematycznych podłoży
 • zbrojona mikro-włóknami PE
 • w wersji białej – na bazie białego cementu lub szarej – tradycyjnej

Mineralna sucha zaprawa, szpachla do wykonywania warstw zbrojonych a także do renowacji elewacji.

Wysokiej jakości zaprawa UNIWERSALNA może być stosowana:
- jako klej do płyt termoizolacyjnych w systemach ociepleń Capatect CLASSIC A i B;
- jako masa do wykonywania warstw zbrojonych siatką z włókna szklanego w systemach ociepleń Capatect CLASSIC A i B;
- jako warstwa wierzchnia w systemach ociepleń Capatect CLASSIC A i B;
- jako zaprawa do renowacji istniejących, nośnych powierzchni tynkowanych;
- jako cienkowarstwowy tynk podkładowy zwiększający przyczepność, np. na gładkich powierzchniach betonowych, płytach XPS/R (o szorstkiej powierzchni z polistyrenu ekstrudowanego) i HWL (lekka dekoracyjna płyta laminowana);
- jako wierzchnia warstwa tynku do filcowania (z wyjątkiem obszaru cokołu narażonego na wodę rozpryskową).

 • grupa zapraw PII według normy DIN 18 550, zaprawa sucha wapienno-cementowa
 • klasa ochrony ogniowej „niepalna” bądź „trudnopalna” odpowiednio do struktury systemu ociepleń
 • odporna na wpływy atmosferyczne
 • hydrofobowa według normy DIN EN 1067
 • bardzo dobrze paroprzepuszczalna
 • bardzo niskoskurczowa dzięki dodatkowi włókien
 • łatwość nanoszenia, ręcznego lub maszynowego
 • łatwość aplikacji z silosu i maszynowej
 • duża trwałość
 • długi okres przydatności do użycia po przyrządzeniu
 • przyjazna dla środowiska
 • zawiera dodatki polepszające hydrofobowość, ciągliwość i przyczepność


Elastyczny i wypełniający klej dyspersyjny do płyt termoizolacyjnych ze styropianu.

Specjalny klej do pełno-powierzchniowego przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu do nośnych, płaskich i słabo chłonnych podłoży takich jak np. płyty drewnopochodne.

 • trudnozapalny (klasyfikacja niemiecka)
 • wykazuje długotrwałą przyczepność w stosunku do drewna, materiałów drewnopochodnych, styropianu, oraz wszystkich podłoży mineralnych
 • przepuszczalny dla pary wodnej
 • gotowy do obróbki
 • łatwy w obróbce
 • długi czas gotowości do obróbki
 • bardzo dobra elastyczność


2-składnikowa (2K), wzmocniona włóknem węglowym masa szpachlowa do wykonywania wysoce odpornych na uderzenia warstw zbrojonych. Odporność na uderzenia > 50 dżuli.

Ekstremalnie odporna na uderzenia i działanie wody 2-składnikowa (2K) masa szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej siatką szklaną w systemach Capatect Carbon w wersji na styropianie i wełnie mineralnej. Szczególnie zalecana do strefy cokołu. Dzięki bardzo dużej ilości włókien węglowych oraz nano- krystalicznym składnikom uzyskano niespotykaną wcześniej, ponadnormatywną odporność na obciążenia mechaniczne i uderzenia. CarboNit jest także odporna na wodę rozbryzgową w strefie cokołowej. Umożliwia to zastosowanie w strefie cokołu standardowych płyt EPS w miejsce dotychczas używanych specjalnych, odpornych na wodę płyt np. XPS.1 - składnikowa, wzmocniona włóknem węglowym,  dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania obciążonych warstw zbrojonych grubości 3 mm.

Capatect CarbonSpachtel jest gotową do użycia, zbrojoną wewnętrznie włóknem węglowym, wysoce odporną na uderzenia masą szpachlową do wykonywania warstw zbrojonych w systemach ociepleniowych Capatect Carbon na styropianie. Przeznaczona jest także do renowacji fasad i systemów ociepleniowych na styropianie.

 • wzmocniona włóknem węglowym
 • wysoce odporna na uderzenia
 • zwiększona odporność na przenoszenie naprężeń z podłoża
 • znakomita urabialność i obróbka
 • wysycha bez naprężeń
 • odporna na czynniki atmosferyczne


Gotowa do użycia, wzmocniona włóknami, dyspersyjna, bezcementowa, lekka masa szpachlowa do wykonywania warstw zbrojonych siatką.

Bezcementowa, dyspersyjna masa szpachlowa przeznaczona do systemu ociepleń Capatect KD System 600. Może być stosowana jako szpachlówka renowacyjna. Przystosowana do mocowania ochronnych profili narożnych. Na podłożach mocno chłonnych może by stosowana jako klej.

 • klasyfikacja ogniowa NRO w obrębie systemu ociepleń Capatect System 600
 • bardzo dobrą przyczepność do styropianu
 • odporna na czynniki atmosferyczne, hydrofobowa wg DIN 18 550
 • przepuszczalna dla pary wodnej
 • wodorozcieńczalna
 • o niskich naprężeniach wewnętrznych
 • dostarczana w konsystencji gotowej do obróbki, bez cementowa
 • łatwa w obróbce
 • możliwa do zastosowania także jako klej na podłożach mocno chłonnych