Farby i grunty krzemoorganiczne i silikonowe

RENOWACYJNE WTA

Gruntująca farba silikonowa pod powłoki AmphiSilan.

Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska specjalna farba gruntująca poprawiająca przyczepność na zwartych, gładkich podłożach i wzmacniająca zwietrzałe tynki syntetyczne przed malowaniem farbą fasadową AmphiSilan, ThermoSan bądź AmphiSilan Nespri-Tec. Dostosowana do malowania metodą bezpyłowego natrysku Nespri-Tec. W zależności od warunków atmosferycznych zastosować siatki lub plandeki ochronne.Specjalny środek gruntujący głęboko penetrujący  o działaniu hydrofobizującym, do stosowania na zewnątrz.

Przeznaczony do wykonywania wzmacniających i egalizujących warstw gruntujących na porowatych, chłonnych, lekko piaszczących tynkach oraz murach z cegły wapienno-piaskowej jak również idealny do zastosowania w systemie z farbą ThermoSan.

 • o nikłym zapachu
 • bezrozpuszczalnikowy
 • przyjazny dla środowiska
 • hydrofobizujący
 • gotowy do użycia
 • łatwy w obróbce


Farba silikonowa, wypełniająca, do stosowania jako warstwa pośrednia lub wierzchnia.

Wypełniająca farba elewacyjna na tynki, nośne matowe farby silikatowe i dyspersyjne, nieuszkodzone BSO (bezspoinowy system ociepleń) oraz do optycznej egalizacji nierównomiernie zatartych tynków mineralnych oraz powierzchni w miejscach napraw lub uzupełnień tynków w systemie AmphiSilan.Dobrze nadaje się do szlamowania drobnych rys na powierzchni tynków.
Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowa, nie tworzy błony, mikroporowata,wysoce przepuszczalna dla pary wodnej i CO2, o niskich naprężeniach.Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM

 • odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
 • hydrofobowa
 • nie tworzy błony
 • mikroporowata
 • wysoce przepuszczalna dla pary wodnej i CO2
 • o niskich naprężeniach
 • spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM


Farba silikonowa łączącą pozytywne własności farb krzemianowych i mineralnych oraz uniwersalnych w zastosowaniu farb dyspersyjnych.

Można ją stosować na prawie wszystkich podłożach, wysycha bez plam i tworzy mineralną w wyglądzie powłokę. Osiągane barwy powłok są szczególnie żywe.
Zawartość wysokiej jakości żywic silikonowych daje długotrwałą hydrofobowość powłoki w całym przekroju, co uwidacznia się efektem perlenia jeszcze po latach, zaś hydrofobowe pory kapilarne w powłoce tworzą aktywną strefę suchą.
Powłoki z farb AmphiSilanPlus w korzystnych warunkach środowiskowych także po latach nie wykazują widocznych śladów zabrudzeń.

 • niskie naprężenia wewnętrzne
 • nie wykazująca właściwości termoplastycznych
 • nie tworzy błony
 • mikroporowata
 • tworzy aktywną kapilarną strefę suchą
 • przepuszczalna dla CO2
 • odporna na agresywne oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza
 • zawiera specjalne fotokatalitycznie działające pigmenty
 • wysoce kryjąca
 • dłużej utrzymuje elewacje w czystości
 • spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM