Zaprawy renowacyjne

RENOWACYJNE WTA

Zaprawa cementowa (obrzutka poprawiająca przyczepność) do chłonnych oraz nie chłonnych podłoży w systemie tynków renowacyjnych Capatect-Sanierputzsystem WTA. Certyfikowana zgodnie z wytycznymi WTA.

Gotowa do rozrobienia, szybko wiążąca obrzutka do wykonywania zwiększającej przyczepność warstwy pośredniej pomiędzy materiałem konstrukcyjnym ściany i wykonywanymi na niej tynkami. Składnik systemu tynków renowacyjnych Capatect Sanierputzsystem WTA.
Jako obrzutka do tworzenia warstwy zwiększajĮcej przyczepność przed naniesieniem tynku podkładowego porowatego Capatect Porengrundputz lub tynku renowacyjnego Capatect Sanierputz Rapid.

 • spoiwo: cement z niewielką ilością dodatków organicznych
 • wysoce przepuszczalna dla pary wodnej


Renowacyjny tynk podkładowy. Wyrównujący i gromadzący sole tynk podkładowy w systemie tynków renowacyjnych Capatect-Sanierputzsystem WTA. Zgodny z wymaganiami normy PN EN 998-1. Certyfikowany zgodnie z wytycznymi WTA.

Gotowy do zarobienia wodą, hydrofobizowany, mineralny tynk podkładowy stosowany jako warstwa buforowa dla rozpuszczonych soli, specjalnie opracowany do systemu tynków renowacyjnych Capatect-Sanierputzsystem WTA. Tynk podkładowy o dużej objętości porów, zapewniający miejsce na sole zawarte w materiale konstrukcyjnym ścian. Używany równocześnie jako tynk wyrównujący do egalizacji większych zagłębień i nierówności muru. Stosowany powyżej poziomu gruntu i na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych.

 • spoiwo: cement i białe wapno hydratyzowane
 • duża objętość porów
 • odporny na mrozy i działanie soli zimowej do posypywania dróg
 • wysoce przepuszczalny dla pary wodnej


Tynk renowacyjny na zawilgocone i / lub zasolone podłoża. Do szybkiego i prostego nakładania ręcznie lub maszynowo. Zgodny z wymaganiami normy PN EN 998-1. Certyfikowany zgodnie z wytycznymi WTA.

Gotowy do zarobienia wodą, hydrofobowy mineralny tynk renowacyjny. Przeznaczony do zawilgoconych i/lub zasolonych murów, w celu uzyskania trwale suchej powierzchni ścian we wnętrzach i na zewnątrz powyżej poziomu gruntu. Podstawą działania tynku renowacyjnego Capatect Sanierputz Rapid nie jest osuszenie muru, lecz dokładnie dobrane właściwości materiału. Dzięki temu strefa odparowywania wilgoci nie jest umiejscowiona na powierzchni - jak ma to miejsce w przypadku zwykłych tynków - lecz zostaje przemieszczona w głąb tynku renowacyjnego. Powoduje to, że sole krystalizują w porowatej strukturze wyprawy, a wilgoć z muru przedostaje się na powierzchnię jako para wodna, a więc w postaci gazowej.

 • spoiwo: białe wapno hydratyzowane / cement z lekkimi dodatkami mineralnymi
 • duża objętość porów
 • odporny na mrozy i działanie soli zimowej do posypywania dróg
 • wysoce przepuszczalny dla pary wodnej
 • niewielkie przewodnictwo kapilarne
 • wysoka odporność na warunki atmosferyczne


Drobnoziarnista szpachla nawierzchniowa do stosowania w obrębie systemu tynków renowacyjnych.

Gotowa do rozrobienia, drobnoziarnista szpachla nawierzchniowa do płaskich, filcowanych powierzchni w obrębie systemu tynków renowacyjnych Capatect Sanierputzsystem Rapid WTA. Przeznaczona również do sektora wewnętrznego i zewnętrznego na podłoża cementowo-wapienne.

 • spoiwo: białe wapno hydratyzowane / cement z niewielką ilością dodatków organicznych
 • odporna na mróz i działanie soli zimowej do posypywania dróg
 • wysoce przepuszczalna dla pary wodnej
 • hydrofobowa, odporna na wodę rozbryzgową
 • konsystencja: sucha zaprawa


System tynku renowacyjnego według WTA z trasem Suevit-Trass.

Histolith® Trass-Sanierputzsystem nadaje się do tynkowania wilgotnego i zasolonego muru, na zewnątrz i wewnątrz. Dzięki dużej porowatości szkodliwe sole nie dyfundują. W ten sposób na wilgotnym murze można uzyskać suchą powierzchnię bez wykwitów, jeżeli warunki zewnętrzne pozwalają na wyschnięcie.

Histolith® Trass-Sanierputzsystem nie nadaje się do uszczelniania stykających się z ziemią elementów budowlanych przed wodą napierającą, wodą stagnującą i wilgocią z gleby. W takich przypadkach należy uprzednio zastosować odpowiednie środki uszczelniające. Dotyczy to także murów bardzo silnie zawilgoconych przez podsiąkanie.
Histolith® Trass-Sanierputzsystem nie zapobiega szkodom powodowanym przez wodę z roztopów.

 • Histolith ®Trass-Vorspritzputz:Obrzutka tynkowa jako warstwa przyczepna na murze
 • Histolith ® Trass-Porengrundputz:Podkład tynkowy gromadzący sole, tynk wyrównawczy na bardzo nierównym murze
 • Histolith ®Trass-Sanierputz:Tynk renowacyjny do wytwarzania suchych powierzchni
 • Histolit ® Feinputz: Gładź tynkowa do wytworzenia powierzchni którą daje się filcować


Renowacyjny trasowy  tynk podkładowy gromadzący sole.

Histolith® Trass-Sanierputzsystem nadaje się do tynkowania wilgotnego i zasolonego muru, na zewnątrz i wewnątrz. Dzięki dużej porowatości szkodliwe sole nie dyfundują. W ten sposób na wilgotnym murze można uzyskać suchą powierzchnię bez wykwitów, jeżeli warunki zewnętrzne pozwalają na wyschnięcie.

Histolith® Trass-Sanierputzsystem nie nadaje się do uszczelniania stykających się z ziemią elementów budowlanych przed wodą napierającą, wodą stagnującą i wilgocią z gleby. W takich przypadkach należy uprzednio zastosować odpowiednie środki uszczelniające. Dotyczy to także murów bardzo silnie zawilgoconych przez podsiąkanie.
Histolith® Trass-Sanierputzsystem nie zapobiega szkodom powodowanym przez wodę z roztopów.

 • Histolith ®Trass-Vorspritzputz:Obrzutka tynkowa jako warstwa przyczepna na murze
 • Histolith ® Trass-Porengrundputz:Podkład tynkowy gromadzący sole, tynk wyrównawczy na bardzo nierównym murze
 • Histolith ®Trass-Sanierputz:Tynk renowacyjny do wytwarzania suchych powierzchni
 • Histolit ® Feinputz: Gładź tynkowa do wytworzenia powierzchni którą daje się filcować


Tynk renowacyjny do wytwarzania suchych powierzchni.

Histolith® Trass-Sanierputzsystem nadaje się do tynkowania wilgotnego i zasolonego muru, na zewnątrz i wewnątrz. Dzięki dużej porowatości szkodliwe sole nie dyfundują. W ten sposób na wilgotnym murze można uzyskać suchą powierzchnię bez wykwitów, jeżeli warunki zewnętrzne pozwalają na wyschnięcie.

Histolith® Trass-Sanierputzsystem nie nadaje się do uszczelniania stykających się z ziemią elementów budowlanych przed wodą napierającą, wodą stagnującą i wilgocią z gleby. W takich przypadkach należy uprzednio zastosować odpowiednie środki uszczelniające. Dotyczy to także murów bardzo silnie zawilgoconych przez podsiąkanie.
Histolith® Trass-Sanierputzsystem nie zapobiega szkodom powodowanym przez wodę z roztopów.

 • Histolith ®Trass-Vorspritzputz:Obrzutka tynkowa jako warstwa przyczepna na murze
 • Histolith ® Trass-Porengrundputz:Podkład tynkowy gromadzący sole, tynk wyrównawczy na bardzo nierównym murze
 • Histolith ®Trass-Sanierputz:Tynk renowacyjny do wytwarzania suchych powierzchni
 • Histolit ® Feinputz: Gładź tynkowa do wytworzenia powierzchni którą daje się filcować


Gładź tynkowa do wytworzenia powierzchni którą daje się filcować.

Histolith® Trass-Sanierputzsystem nadaje się do tynkowania wilgotnego i zasolonego muru, na zewnątrz i wewnątrz. Dzięki dużej porowatości szkodliwe sole nie dyfundują. W ten sposób na wilgotnym murze można uzyskać suchą powierzchnię bez wykwitów, jeżeli warunki zewnętrzne pozwalają na wyschnięcie.

Histolith® Trass-Sanierputzsystem nie nadaje się do uszczelniania stykających się z ziemią elementów budowlanych przed wodą napierającą, wodą stagnującą i wilgocią z gleby. W takich przypadkach należy uprzednio zastosować odpowiednie środki uszczelniające. Dotyczy to także murów bardzo silnie zawilgoconych przez podsiąkanie.
Histolith® Trass-Sanierputzsystem nie zapobiega szkodom powodowanym przez wodę z roztopów.

 • Histolith ®Trass-Vorspritzputz:Obrzutka tynkowa jako warstwa przyczepna na murze
 • Histolith ® Trass-Porengrundputz:Podkład tynkowy gromadzący sole, tynk wyrównawczy na bardzo nierównym murze
 • Histolith ®Trass-Sanierputz:Tynk renowacyjny do wytwarzania suchych powierzchni
 • Histolit ® Feinputz: Gładź tynkowa do wytworzenia powierzchni którą daje się filcować