Szpachle i zaprawy renowacyjne

RENOWACYJNE WTA

Szpachla elewacyjna mineralna zbrojona mikrowłóknami.

Do szpachlowania wyrównującego szorstkich i nierównych podłoży, naprawy uszkodzonych powierzchni tynku i betonu, wypełniania drewnianych konstrukcji szkieletowych, szpachlowania spękanych powierzchni tynków (rysy skurczowe i technologiczne, małe pęknięcia w spoinach pionowych i poziomych) z zastosowaniem siatki lub bandaży wzmacniających oraz do wyrównywania malowanych powierzchni muru licowego, betonu komórkowego i betonu. Maksymalna grubość warstwy: 10 mm w przypadku szpachlowania powierzchni, 20 mm przy naprawie ubytków

 • odporna na warunki atmosferyczne
 • nie osiadająca
 • nie pęczniejąca
 • łatwa w obróbce
 • o dobrej przyczepności do podłoża
 • można do filcowania na mokro
 • wartość s dH20 dla warstwy o grubości 5 mm = ok. 0,06 m
 • z dodatkiem mikrowłókien


Mineralna, drobna masa szpachlowa do stosowania na elewacje i do wnętrz.

Do wyrównywania porowatych i nierównych podłoży, szpachlowania nowych i naprawy uszkodzonych tynków i powierzchni betonu. Nadająca się do szpachlowania na gładko pod malowanie ścian, betonu komórkowego oraz betonu. Wygładzająca szpachla do uzyskania drobnej, gładkiej powierzchni fasady.
Max. grubość warstwy 0-5 mm.

 • hydrofobizowana
 • odporna na działanie warunków pogodowychsd CO2> 50 m
 • nie kurczy się podczas wysychania
 • nie pęcznieje pod wpływem wilgoci
 • łatwa w nakładaniu
 • wysoka przyczepność do podłoża
 • można szpachlować na "zero"
 • po wyschnięciu nadaje się do szlifowania


Mineralna sucha zaprawa, szpachla do wykonywania warstw zbrojonych a także do renowacji elewacji.

Wysokiej jakości zaprawa UNIWERSALNA może być stosowana:
- jako klej do płyt termoizolacyjnych w systemach ociepleń Capatect CLASSIC A i B;
- jako masa do wykonywania warstw zbrojonych siatką z włókna szklanego w systemach ociepleń Capatect CLASSIC A i B;
- jako warstwa wierzchnia w systemach ociepleń Capatect CLASSIC A i B;
- jako zaprawa do renowacji istniejących, nośnych powierzchni tynkowanych;
- jako cienkowarstwowy tynk podkładowy zwiększający przyczepność, np. na gładkich powierzchniach betonowych, płytach XPS/R (o szorstkiej powierzchni z polistyrenu ekstrudowanego) i HWL (lekka dekoracyjna płyta laminowana);
- jako wierzchnia warstwa tynku do filcowania (z wyjątkiem obszaru cokołu narażonego na wodę rozpryskową).

 • grupa zapraw PII według normy DIN 18 550, zaprawa sucha wapienno-cementowa
 • klasa ochrony ogniowej „niepalna” bądź „trudnopalna” odpowiednio do struktury systemu ociepleń
 • odporna na wpływy atmosferyczne
 • hydrofobowa według normy DIN EN 1067
 • bardzo dobrze paroprzepuszczalna
 • bardzo niskoskurczowa dzięki dodatkowi włókien
 • łatwość nanoszenia, ręcznego lub maszynowego
 • łatwość aplikacji z silosu i maszynowej
 • duża trwałość
 • długi okres przydatności do użycia po przyrządzeniu
 • przyjazna dla środowiska
 • zawiera dodatki polepszające hydrofobowość, ciągliwość i przyczepność


Najwyższej jakości szpachla elastoplastyczna  do naprawy rys i spękań.

Do wykonywania odpornych na warunki atmosferyczne powłok przekrywających i mostkujących spękania na powierzchniach fasad oraz powierzchniach betonowych, a także do ochrony podłoży przed nie korzystnymi wpływami atmosferycznymi i agresywnymi zanieczyszczeniami powietrza.

 • wodorozcieńczalne, przyjazne dla środowiska, o słabym zapachu
 • odporne na warunki atmosferyczne
 • chroniące przed wnikaniem CO2– sd CO2> 50 m
 • elastoplastyczne, spajające pęknięcia, doskonale kryjące
 • egalizujące podłoże
 • odporne na działanie zasad, nie zmydlające się


Drobnoziarnista szpachla nawierzchniowa do stosowania w obrębie systemu tynków renowacyjnych.

Gotowa do rozrobienia, drobnoziarnista szpachla nawierzchniowa do płaskich, filcowanych powierzchni w obrębie systemu tynków renowacyjnych Capatect Sanierputzsystem Rapid WTA. Przeznaczona również do sektora wewnętrznego i zewnętrznego na podłoża cementowo-wapienne.

 • spoiwo: białe wapno hydratyzowane / cement z niewielką ilością dodatków organicznych
 • odporna na mróz i działanie soli zimowej do posypywania dróg
 • wysoce przepuszczalna dla pary wodnej
 • hydrofobowa, odporna na wodę rozbryzgową
 • konsystencja: sucha zaprawa


Gotowe do zastosowania bez cementowe dyspersyjne masy szpachlowe do wnętrz.

Uniwersalna szpachlówka do naprawy małych ubytków, kawern i rys, do wygładzania powierzchni tynku i betonu oraz do natryskiwania cienkich warstw na wygładzonych powierzchniach ścian i sufitów.
Uniwersalna szpachlówka malarska do szpachlowania większych nierówności, kawern i rys, do szpachlowania widocznych powierzchni betonu, szorstkich lub uszkodzonych powierzchni tynku oraz do nakrapiania strukturalnego.

 • bezrozpuszczalnikowa, o zmniejszonej emisji
 • wodorozcieńczalna, łagodna dla środowiska, o słabym zapachu
 • wysoka przyczepność do podłoża
 • bardzo twarde po wyschnięciu, nie pęczniejące
 • do szlifowania na sucho i filcowania na mokro
 • dyfuzyjna
 • łatwa do rozprowadzania i wygładzania
 • trudno zapalna (B1) według DIN 4102


Lekki, biały, wapienno-cementowy tynk maszynowy. Mineralna zaprawa wapienno-cementowa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Spełnia wymagania normy PN EN 998-1.

Do maszynowego lub ręcznego wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych wypraw tynkarskich kategorii II i III lub jako lekki tynk podkładowy pod wyprawy szlachetne i tynki dekoracyjne w każdego rodzaju pomieszczeniach oraz wykonywania elewacji budynków. Zalecany na nośne podłoża ceramiczne, silikatowe, betonowe, keramzytowe, ściany z bloczków z betonów komórkowych lub na nośne podłoża starych tynków wapiennych lub cementowo-wapiennych klasy reakcji na ogień co najmniej A1.

 • uniwersalne zastosowanie - wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • lekki, z dodatkiem perlitu
 • hydrofobowy
 • biały wyglądzie tradycyjnego tynku cementowo-wapiennego
 • doskonale paroprzepuszczalny


Drobnoziarnisty, cementowo-wapienny tynk maszynowy do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Spełnia wymagania normy PN EN 998-1.

Do maszynowego lub ręcznego wykonywania wewnętrznych wypraw tynkarskich kategorii II i III lub jako lekki tynk podkładowy pod wyprawy szlachetne i tynki dekoracyjne w każdego rodzaju pomieszczeniach. Zalecany na nośne podłoża ceramiczne, silikatowe, betonowe, keramzytowe, ściany z bloczków z betonów komórkowych lub na nośne podłoża starych tynków wapiennych lub cementowo-wapiennych klasy reakcji na ogień co najmniej A1.

 • drobnoziarnisty, do nakładania ręcznego i mechanicznego
 • do stosowania wewnątrz pomieszczeń
 • na różnego rodzaju podłoża
 • wysoce paroprzepuszczalny


Szybkosprawna zaprawa naprawcza do kamienia naturalnego.

Histolith® Restauriermörtel jest zaprawą do napraw i uzupełnień kamienia naturalnego oraz gzymsów i sztukaterii betonowych.

 • mineralna receptura
 • mrozoodporna
 • bardzo dobra w obróbce
 • szybko wiążąca
 • gęstość zaprawy po zwiazaniu 28 d: ok. 1900 kg/m³
 • wytrzymałość na ściskanie 28 d: ok. 30 N/mm²
 • wytrzymałość na zginanie 28 d: ok. 8 N/mm²
 • przyczepność 28 d >1,5 N/mm²
 • maks. uziarnienie: 1 mm